HURDAL ØKOLANDSBY - BOLIGTUN 1 

Aktivhus ble første gang brukt i stor skala i Hurdal Økolandsby. Prosjektet har lang historie lokalt, med utspring i Kilden Økosamfunn på 90-tallet. Hurdal er pionérprosjektet innen økosamfunn i Norge. Per i dag har i underkant av 70 familier flyttet inn i landsbyens første byggefase.

Gjøding gård ligger like nedenfor boligtunene, og dyrker kortreist mat til landsbyen. Her finnes andelslandbruk og beboerparseller. I tillegg huser gården bigård for landsbyens birøktere, dyr, samt kurs, fritidsaktiviteter og verksteder. 

Et steinkast unna økolandsbyen ligger Fremtidssmia Økologiske Næringssenter. Her finnes flerbrukshall til dans og trening, smie, mølle, bakeri med vedfyrt bakerovn, landsbybutikk samt kafé. Snart får næringssenteret også et "grønt" helsesenter, kontorfellesskap og behandlingsrom.

I en økolandsby kan man bo, leve, arbeide og dyrke. 
 

 

HURDAL ØKOLANDSBY - BOLIGTUN 2

Landsbyens Boligtun 2 er for tiden i prosjekteringsfase, med forventet prospekt i løpet av september 2016. Boligtun 3, 4 og 5 prosjekteres suksessivt de neste årene. 

Boligtun 2 består av 26 boenheter, fordelt på fem ulike typer boliger (landsbyleilighet, rekkehus og kjedet enebolig), med store fellesarealer og felleshus. Arkitektene gjør sitt ytterste for å legge til rette for uformelle møter og felles prosjekter, samtidig som private soner skjermes. God opparbeiding av lekemuligheter og (tilnærmet) bilfrie tun gir gode oppvekstvilkår og trygghet for barn. 

Boligtun 1 har vært definert som et FoU (forsknings- og utvikling)-prosjekt. Erfaringene herfra danner grunnlaget for valg av materialer, energikilder, smartteknologi og arkitektur - alt innenfor Aktivhus` hovedmålsetning om å kunne dokumentere nullutslipp både i husenes produksjons-, transport- og driftsfase.