FILAGO AS

Aktivhus er datterselskap av Filago AS. Filagos formål er å gjøre bærekraft tilgjengelig for alle gjennom bygging av økosamfunn. Et økosamfunn er et bærekraftig bo- og livsstilskonsept der bærekraft er fellesnevner i alle ledd.

Filago står for konseptutvikling, samt samarbeid med kommuner og overordnede instanser. Aktivhus utvikler og leverer hus til prosjektene.

Filago.no

 

GAIA ARKITEKTER

Gaia arkitekter består av flere selvstendige, samarbeidende arkitektkontorer. Gaia Arkitekter har spesialkompetanse og 30 års erfaring innen økologisk forsvarlig bygging. De har jobbet blant annet med naturlige materialer, inneklimaproblematikk, lavenergihus, økolandsbyer og permakultur. Som innovativt arkitektmiljø har de bidratt til at bærekraftige løsninger har blitt løftet frem i det offentlige ordskiftet.

Ett av kontorene - Gaia Prosjekt - er ved Siv.ark. Rolf Jacobsen en viktig samarbeidspartner for Aktivhus og Filago. Gaia Prosjekt har vært med på å etablere både Aktivhuskonseptet og Aktivhus AS (2009). Det var Gaia Prosjekt som tegnet de første Aktivhus-modellene; Shelter-husene.

Nå bidrar Gaia Prosjekt med sin ekspertise til videreutvikling av Aktivhusene og planlegging av de neste Filago økolandsbyene. Også andre grener av Gaia Arkitekter samarbeider med Aktivhus og Filago.

Gaiaarkitekter.no

 

STILLA UTVIKLING

Aktivhusene tegnes av unge, innovative arkitekter i Stilla Utvikling, med spisskompetanse innen bærekraftig arkitektur. De har tegnet flere Aktivhus-prosjekter i samarbeid med Gaia Prosjekt, og spiller for tiden en viktig rolle i oppføringen av Hurdal Økolandsby. Erfaringene herfra har gjort Stilla til en leverandør av helhetlig miljøprosjektering, med kompetanse innen eiendomsutvikling, oppføring og produksjonstilrettelegging av økohus. Det var også Stilla Utvikling som tok Aktivhus-konseptet over i elementhusenes verden, og slik skapte en fusjon mellom øko-visjoner og dagens krav til effektivitet og tilgjenglighet.

Stilla Utvikling sin visjon er å gjennom gode samarbeid skape prosjekter som legger til rette for mennesker som ønsker å ta små steg mot en bærekraftig hverdag.

Stillautvikling.no