Aktivhus AS ble stiftet i 2009, og er datterselskap til Filago AS. Vi utvikler elementbaserte økohus med målsetning om nullregnskap i husenes produksjons- transport- og driftsfase.

Per i dag leverer Aktivhus ikke enkelthus. I stedet fokuserer vi på å levere helhetlige løsninger for større prosjekter, slik at også sosial bærekraft kan planlegges inn. Dette kan gjøres for eksempel gjennom store fellesområder, avsatte områder til dyrking av mat, felleshus og områder for dyrehold.

Aktivhus sitt største prosjekt per i dag er Hurdal Økolandsby. Her er første boligtrinn solgt og bygget, gjennom underselskapet Aktivhus Hurdal.