TREVERK

Trær som vokser binder CO2. I Norge i dag har vi netto tilvekst av skog - det vokser mer enn det hugges. Hus bygget av tre vil lagre CO2, mens hus bygget av betong, plast, aluminium osv. vil forårsake store utslipp av CO2 i produksjonen.

Aktivhus bruker i all hovedsak byggematerialer av tre. Der byggebransjen forøvrig bruker Glava eller Rockwool, bruker vi trefiberisolosjon. Og i stedet for gipsplater, stål og aluminium, er både ytter- og innerkledning i Aktivhusene laget av heltre. 

Bruken av treverk gjør en dramatisk forskjell for husets klimaregnskap, målt opp mot hus bygget av industriprodukter.  I dagens energieffektive bygninger utgjør klimagassutslippene knyttet til produksjonen omlag 50% av bygningens totale utslipp i et livsløpsperspektiv.

Tre er et tradisjonsrikt materiale i Norge, som ved siden av sine miljømessige fordeler har viktige estetiske kvaliteter. I framtidsrettet og bærekraftig arkitektur er bruk av trematerialer det naturlige valget.

 

 

Overflater

I Aktivhuset brukes kun naturlige, sunne og miljøvennlige produkter til overflatebehandling. Ytterkledning er enten behandlet med et miljøvennlig maling eller står ubehandlet og får en naturlig grånende farge. Kledningen er så og si vedlikeholdsfri. Målet er at husets beboere skal ha minst mulig vedlikehold, samt at det ikke skal finnes potensielt helsefarlige avgasser i husets innemiljø. Innvendig benyttes produkter som er sunne og pustende, og som ikke avgir slike avgasser. Målet er et best mulig inneklima.

I vanlig maling idag benyttes en lang rekke ingredienser som helsemessig og miljømessig er problematiske. I Aktivhusene velger vi bort slike produkter, til fordel for naturlige, sunne alternativer som trenger lite vedlikehold.

 

PUSTENDE KONSTRUKSJON

Konvensjonelle konstruksjoner er "tette", ved at det monteres en dampsperre i plast på innsiden av isolasjonen. Vi mener at dette er helt feil strategi. Hus skal puste! Med bruk av naturlige, sunne materialer og “pustende” veggkonstruksjon oppnås både godt inneklima og en robust, varig konstruksjon.

Treverk er naturlig fuktregulerende. Fuktighet avgis når rommet er for tørt, og tas opp når luftfuktigheten er høy. Dette sørger for at luftfuktighet holdes på et optimalt nivå (40-60%). Slik reduseres problematikk knyttet til sopp, midd, tørre slimhinner og støvdannelse. 

Aktivhus bruker naturlig ventilasjon. Veggventiler og vinduer åpnes og lukkes manuelt, etter behov. Utlufting skjer i egne kanaler over tak, ved hjelp av vindrotor og "pipeeffekt". Resultatet er et enkelt, pustende hus der ventilasjon foregår støy- og trekkfritt. 

 

ELEMENTBASERTE ØKOHUS

Økosamfunn består ofte av individuelle miljøhus. Bygging av disse tar tid, og resultatene kan variere. For Hurdal Økolandsby var dette ikke et alternativ. Man trengte en samlet, helhetlig utbygging, med hus som kvalifiserte for vanlig banklån og vanlig forsikring. Dermed måtte våre arkitekter designe økohus som oppfylte alle konvensjonelle lover og regler - fra scratch,  

Husene som ble tegnet er elementhus. Element-konseptet er en fordel for å kunne produsere og bygge mange boliger på kort tid. Ved bruk av elementhus gjør Aktivhus bærekraftig bygging tilgjengelig for fler. Bare med effektiv produksjonslinje kan kompromissløse økohus brukes i større utbyggingsprosjekter i Norge. Elementhus gjør det også lettere å ha høyt fokus på kvalitet og kontroll.

For tiden foregår elementproduksjonen på fabrikker i Baltikum. Skal vi kunne dokumentere null-utslipp i produksjonsfase, er vi avhengig av å flytte produksjonen til norsk jord. For tiden letes det etter gode fasiliteter for dette. 

 

FORNYBARE ENERGIKILDER

Aktivhus har som mål å utvikle fullstendig klimanøytrale boliger. Da inngår både klimautslippene knyttet til å produsere huset, samt energiforbruk i driftsfasen (når huset er bebodd). I driftsfasen har Aktivhusene som mål å være null- eller plussenergihus. Det vil si at huset skal produsere like mye - eller mer - energi som det bruker i løpet av ett år.

I Aktivhus med individuelle energianlegg, slik som husene i Boligtun 1 i Hurdal Økolandsby, kommer energien fra solcellepanaler, samt fra ved som brennes i varmemagasinerende, klebersteinskledde vedovner. I nye boligtun er det aktuelt med felles energianlegg som leverer både varme og strøm til husene.

Energiløsningene i Boligtun 1 er utviklet i samarbeid med ledende miljøer innen miljøteknologi i Norge. Foreløpige resultater viser at null-energi er mulig å oppnå og at energibehovet i gjennomsnitt er svært lavt. Aktivhus måler og evaluerer resultatene fra Boligtun 1 og trekker dette videre i valg av energiløsninger til Boligtun 2, 3, 4 og 5. 

 

SOLCELLER MED PLUSSKUNDEORDNING

Solenergi har i Norge til nå vært forbeholdt de spesielt interesserte. Som følge av at prisen på solceller har sunket dramatisk og at det er opprettet Plusskundeordning hvor også små anlegg kan selge strøm ut på nettet, har solenergi blitt aktuelt for flere. Aktivhus går foran og leverer hus med integrerte solcelleanlegg. 

I praksis er alle husene i Hurdal Økolandsby småskala strømleverandører som leverer "grønn" elektrisitet ut på nettet. Som et ledd i FoU-arbeidet jobbes det nå med å dokumentere nøyaktig hvor mye strøm Aktivhusene genererer.