Hurdal Økolandsby – NORSKE økosamfunnS VUGGE

Hurdal Økolandsby er Norges første. Prosjektet er resultatet av over 15 års visjoner og vyer, forløst av ildsjeler og medhjelpere innenfor virkemiddelapparat og bank/finans. Fem minutter fra Hurdal sentrum har omkring 70 husstander flyttet inn i prosjektets Boligtun 1. Med årene skal Boligtun 2-5 bygges, for folk som ønsker å bo, leve, arbeide og dyrke mer bærekraftig.

Økolandsbyen er en helhet bestående av boliger, en matproduserende gård, samt et økologisk næringssenter der lokale virksomheter kan leie lokaler. 

Visjoner og idealer er en stor del av et økosamfunn. Samtidig eksisterer slike samfunn side om side med et konvensjonelt, kapitalistisk system. Global Ecovillages Networks president Kosha Joubert kaller det som har skjedd i Hurdal for "the Hurdal model". Med det mener hun at det har blitt skapt et økosamfunn som klarer å sameksistere og spille på lag med storsamfunnet - uten å ofre visjonene som ligger i bånn.

Tallene fra Hurdal viser at det finnes et stort og økende marked for prosjekter der det tenkes litt annerledes. Samtlige 70 enheter i Boligtun 1 er solgt uten bruk av markedsføring, og prisstigningen inne i økolandsbyen er langt større enn noen annet sted i lokalmiljøet. Når Boligtun 2-5 er sluttført, vil økolandsbyen huse mellom 400 og 500 mennesker.

 

Aktivhus i Økolandsbyen

Hurdal Økolandsby er første prosjekt der Aktivhus er bygget i stor skala, og forskning pågår for å kunne måle faktorer som luftfuktighet, strømforbruk og luftkvalitet. Boligene henter primært energi fra solceller og vedfyring, og beboerne er såkalte plusskunder hos Hafslund. Det betyr at overskuddsstrøm fra husene selges ut på strømnettet. Foreløpige beregninger viser at husene produserer mer strøm enn de bruker – i gjennomsnitt i løpet av året.

Boligene er orientert i tun omkring fellesfunksjoner. Felleshus, sosiale arrangementer, konserter, festivaler og husdyr gir næring til den sosiale bærekraften.

 

 

LOKAL MATPRODUKSJON

Gjøding gård er Hurdals gamle prestegård, og er matprodusent i Hurdal Økolandsby. Det er på utmarka til denne gården at husene i landsbyen er bygget. 160 dekar DEBIO-godkjent jord kan produsere mat til beboerne. For tiden foregår en restrukturering for å dyrke mer mat, og slik bli mer selvforsynt. Ett av grepene som gjøres er etablering av andelslandbruk. Andelslandbruk er en driftsform som blir mer og mer vanlig i Norge, og skaper tette bånd mellom jordbruk og forbruker. 

I tillegg til jordbruket har gården husdyr, verksteder og en flott utendørs scene som brukes under festivaler og arrangementer. 
Gårdstunet rommer også ni småhus, bygget som midlertidig bosetninger for de som startet arbeidet med Hurdal Økolandsby for 15 år siden. 

 

Fremtidssmia Økologiske Næringssenter

Fremtidssmia Økologiske Næringssenter ligger et steinkast unna boligene, og gir beboerne en mulighet til å ikke bare bo, men også arbeid mer bærekraftig. Fremtidssmia ble til da ildsjeler knyttet til Økolandsbyen kjøpte gamle Kjerkekretsen skole i 2012. Etter et omfattende renoveringsarbeid kan lokal næringsvirksomhet nå boltre seg over 2000 kvadratmeter. Den første offisielle åpningen gikk av stabelen januar 2016; da startet driften av Kjøkkenhagen kafé, bakeri og landhandel. I tillegg finnes slyngerom til bruk for Hurdals birøktere, og atelier for landsbyens kunstnere. Fremtidssmia har også en stor flerbrukshall til dans, trening og større arrangementer.

I løpet av 2016 åpner et legesenter med "grønn" profil og besøkssenter for de mange gruppene og delegasjonene som kommer på besøk til Hurdal Økolandsby. Det kommer også kontorplasser egnet til hjemmekontor, og behandlingsrom for landsbyens terapeuter. 

10 minutters gange fra Fremtidssmia ligger Hurdalssjøen Hotell og Konferansesenter, med ca 200 sengeplasser og 20 konferansesaler.