MÅLET 

Aktivhuskonseptet har som mål å bygge miljøvennlige hus, med godt inneklima. For å oppnå dette vektes inneklima, miljø og energi i vårt helhetlige bygningskonsept.

Aktivhuset bygges av miljøvennlige og inneklimvennlige materialer - i hovedsak tre. For at huset skal være godt å bo i brukes pustende (diffusjonsåpen) konstruksjon, og naturlig ventilasjon. 

Husene er svært energieffektive og tar i bruk bioenergi og solcellepaneler i driftsfasen. 

Innovasjon er viktig for å utvikle de beste og mest framtidsrettede løsningene. Derfor har vi hatt med forskningsmiljøer fra ENOVA, Sintef og NMBU med på laget i første store byggeprosjekt, Hurdal Økolandsby.

Under finner du mer om Aktivhusets tre grunnpillarer: Inneklima, miljø og energi. 

 

INNEKLIMA

Bestrebelsene på å redusere energiforbruket går ofte på bekostning av et godt inneklima – gjennom ukritisk materialbruk, tette sjikt og mekanisk ventilasjonsanlegg. I Aktivhus er et godt og sunt inneklima et gjennomgående fokus, som sikres gjennom en helhetlig strategi.

I Aktivhus benyttes konsekvent naturnære og sunne byggematerialer - en kontrast til byggebransjen forøvrig. Det benyttes tre i konstruksjon, isolasjon, kledninger, golv, yttertak og innredninger. For å ivareta inneklimaet i Aktivhus benyttes en pustende (diffusjonsåpen) konstruksjon, der treets naturlige egenskaper bidrar til å regulere luftfuktigheten.Videre benyttes overflatebehandling som avgir minimalt med skadelige avgasser og bevarer treets fuktregulerende egenskaper. 

Naturlig ventilasjon vil si at boligen luftes gjennom enkle veggventiler eller åpnevinduer, og at avluften føres gjennom kanal opp over tak der drivkraften gir en ”pipeeffekt. Dette sikrer en trekk- og støyfri, enkel, selvfungerende ventilasjon som kan styres etter behov. I et Aktivhus er beboeren selv herre i eget hus og kan regulere ventilasjonen etter behov, årstid og preferanser. Det naturlige ventilasjonsanlegget slipper frisk luft rett inn i huset, slik at man unngår inneklimafeller som lange ventilasjonsrør kan utgjøre.

 

 

MILJØ

Byggebransjen er ansvarlig for en stor del av landets samlede klimagassutslipp, og har i liten grad integrert en kretsløpstenkning i sin virksomhet. Aktivhus gjør noe med dette ved å benytte fornybare ressurser,  livssyklusvurderinger i valg av løsninger samt å unngå materialer som i liten grad kan gjenbrukes.

I Norge regnes tre som klimanøytralt byggemateriale. Tre binder CO2 mens det vokser, og er i tillegg fullstendig biologisk nedbrytbart. Tre er samtidig et godt inneklimamateriale. Et Aktivhus bygges i all hovedsak av tre.

 

 

ENERGI

Aktivhus er et av markedets mest energieffektive boligkonsept.
I produksjonsfase bygges Aktivhus av materialer med lav produksjonsenergi - i hovedsak tre. I driftsfasen står sol og biomasse for mye av boligens totale energibehov. Svært god isolasjon og en effektiv vedovn med klebersten besørger mye av den nødvendige oppvarmingen. Det er solceller på taket som bidrar effektivt til å minske behovet for strøm fra nettet, så det blir svært lave strømutgifter. Plusskundeavtale hos strømleverandør gjør at overskuddsstrøm selges tilbake på nettet.